ECO/Nyheter

Vad är ZeoFriction?

• Ett miljövänligt vulkanisk mineral med mycket hög friktion.
• 100% naturligt och 100% säkert för människor, djur och natur.
• ZeoFriction innehåller inga tillsatser, inget salt, inga kemikalier och inga färgämnen.
• Bra för miljön:
– Katjonbyteskapacitet – Neutraliserar tungmetaller i vår miljö.
– Vegetation – Dränerar jord, håller fukt samt frisätter mineraler.
– OMRI Certifierade® – Godkänd för ekologisk växtodling.
• Överlägsen friktion.
• Skadar INTE någon del av vår infrastruktur.

Hur fungerar ZeoFriction?

• ZeoFriction är väldigt porös och därför högabsorberande.
• Genom att absorbera fukten på isens yta, fastnar ZeoFriction vilket minskar risken att det flyger iväg som sand och stenflis kan göra.
• När egenskaperna hos ZeoFriction aktiveras, mörknar färgen vilket visar för människor att det är säkert att gå, cykla och köra.
• Fungerar ner till –50° C.
• 7 gånger effektivare än sand/stenflis.
• 9 gånger effektivare än salt/kemikalier.
• Bästa alternativet vid underkylt regn.
• Vid behov kan ZeoFriction blandas med issmältande material för dubbel effekt.

Bakgrund

Uppfinnaren sökte i två års tid efter miljövänligt alternativ till vägsalt, kemikalier, sand och andra halkbekämpningsmedel efter att hans hund avlidit i cancer, troligtvis orsakat av vägsalt. Mineralet gjorde stor succé i TV-programmet Dragons Den i Kanada. Alla fem ”drakarna” ville vara med och investera.

ZeoFriction presenterades på den Skandinaviska marknaden vintern 2011/2012 och vann priset Framtidens Innovation på Infrastruktur & Kommunalteknikmässan 2012.