Zeo-Sorb

100% Ekologisk

Zeo-Sorb är en 100% ekologisk ochnaturlig produkt. Zeo-Sorb absorberar effektivt fukt, spill och kemikalier. Zeo-Sorb kapslar in kemikalier och vätskor effektivt i sina håligheter och behållerdom där (inget spill efteranvändning)

ECE AB

Zeo-Concept (ECE AB) är Sveriges största importör av Zeolit-Klinoptilolit och vi arbetar med en av Europas renaste fyndighetersom innehar OMRImärkning (organisk odling) i hela EU. Vi såväl som våra leverantörer arbetar efter ISO-standard och kan därmed garantera vår kvalitet och leverans säkerhet. ECE AB arbetar konstant med användiningsområden för Zeolit i vardagen och kan genom vårt breda sortiment erbjuda marknadens renaste Zeolit till låga och kvalitativa priser.

Zeo-Sorb

Ingen annan naturlig absorbent har en lika hög CEC-Katjonbyteskapacitet som Zeo-Sorb. Detta innebär att mineralen lyfter upp till 60% utav sin egen kroppsvikt med främmande vätskor och gaser. Används med fördel vid spill på såväl vägbanor som verkstadsgolvet. Zeo-Sorb neutraliserar och kapslar även in gaser och fukt från luften och används med fördel för att motverka höga halter av fukt och föroreningar vid olyckor eller spill såväl inomhus som utomhus.

Miljö

Zeo-Sorb används som förebyggande och rehabiliterande vid sanering av jord och skog som utsatts för föroreningar. Zeo-Sorb används med fördel för att sanera spill inom lantbruk/ jordbruk och har en positiv inverkan på miljön vid såväl vattendrag, sjöar.

Hur fungerar Zeo-Sorb

• Zeo-Sorb är väldigt porös och därför högabsorberande

• PH höjande (upp till 7,6)

• Zeo-Sorb kapslar in (CEC) ditt spill och behåller det

• Fungerar ner till -50C°

• Bästa alternativet vid sanering av spill i naturen

• 100% giftfritt och har en positiv inverkan på miljön

• Zeo-Sorb ”absorberar” inte utan ”drar till sig”

• Lättarbetat och kostnadseffektivt.

Användning

• Sprid ut en lämplig mängd

(normalt ca: 3L Zeo-Sorb till 1L spill)

• För bästa effekt låt ligga i 24h och

sopa sen upp det. För snabbare

effekt öka dosen av Zeo-Sorb