Fördjupning

ZeoGreen i växtmassa och såbädd.

ZeoGreen i jorden

I befintliga områden på golfbanan borstas materialet med fördel ner efter en hålpipning eller användning av solida pinnar/dorn. Gäller greener, tees, foregreens, fairways, ruff och andra områden på banan. För bästa resultat bör ZeoGreen borstas ner i växtmassan, under gräsets rotsystem och ända upp till ytan, dvs, från topp till tå. Vid nyetablering 5-10% av såbädden eller 50-60 kg/m3. Har flera hundra ggr bättre dräneringseffekt och syreupptag än sand! I näringsfattiga och torra greener bör 2-4 kg/kvm eller 100-120 kg/m3 appliceras i växtbädden. Utöver ett djupare rotsystem bygger ZeoGreen, tack vare sin kantiga form, stabila och stresståliga gräsytor. Har en förstärkande effekt på stressrelaterade områden där mycket trafik av maskiner och gångstråk förekommer. ZeoGreens egenskaper tillsammans innebär också längre livslängder för greener och andra spelområden på banan. Ett eget litet reningsverk som renar och läker jorden samt motverkar jordsjukdomar.

Renar och läker

Ett av naturens högsta CEC-värden som renar och läker både jordar och vatten. Föroreningar eller främmande ämnen kapslas in och jonbyter till goda näringstillskott. Under reningsprocessen tillförs, i kontrollerad form och behov, både näring och vatten till rotsystem och växtmassa. Förbättrar och över tid behåller jordens naturliga struktur som också ger friskare gräsplantor. Underlättar transport av gaser och syre in och ut från jorden och rotsystem. Behåller, omvandlar och frigör även kväve till rotsystemets utveckling. ZeoGreen är dessutom PH-neutral.

Naturens eget lilla reningsverk som jord- och greenförbättrare som ser till att rena och läka samt motverka framtida jordsjukdomar. ZeoGreen är en 100% naturlig och miljövänlig produkt samt godkänd (OMRI listad) för ekologiska odlingar och lantbruk inom hela EU. Zeolit Klinoptilolit är också KRAV-godkänd.

ZeoGreen – har ett av naturens högsta CEC-värden, som kapslar in, binder, neutraliserar och omvandlar.

Näringsbatteri

Kapslar in och neutraliserar tungmetaller, föroreningar och andra främmande ämnen i jorden. I reningsprocessen jonbyter föroreningar och främmande ämnen till baskatjoner (kalcium, magnesium, kalium och natrium) för gräsytans samtliga rotsystem. Behåller fosfor och svavel samt binder och omvandlar kväve (beroende av kväveform) som frigörs efter rötternas behov. ZeoGreen har ett naturligt och högt CEC-värde: 140-160 meq/100g. Ett värde som räcker mer och därtill. Varje leverans av ZeoGreen är kvalitetssäkrad (ISO certifierad) som garanterar det som utlovats.

Ett näringsbatteri som kontinuerligt balanserar och reglerar med näringstillskott efter rotsystemets behov. Kapslar även in överkottsnäring, som frigörs när rotsystemet så kräver. I korthet: – fångar in och tar bort det dåliga och överflödiga – Och i kontrollerad form släpper ut (ofta och i små mängder) det goda till rotsystemets utveckling och välmående. Lagom är alltid bäst!

En permanent vattenreservoar. Jämnare och effektivare bevattning – sker ofta och i små mängder –