Metod

ZeoGreen hanterar alla makronäringsämnen

ZeoGreen är ett reningsverk, en vattenreservoar, ett näringsbatteri och katalysator, allt i en och samma produkt. För mycket av tillväxtfaktorer (t. ex. kväve och vatten) är skadliga för plantan.

zeo

ZeoGreen reglerar alltid rätt mängd näring och vatten till gräsets rötter. De viktigaste och grunden för all gödsling och god tillväxt är makronäringsämnen.

ZeoGreen hanterar, bevarar och tillför alla dessa ämnen. Men det sker inte på samma sätt i Zeolit Klinoptilolits olika kanaler och hålrum. Så här fungerar det för respektive näringsämne:

 

Kväve (N). ZeoGreen hanterar olika kväveformer på olika sätt. Ammoniumkväve som är en positiv jon omvandlas (jonbyter) till nitratkväve i de större kanalerna. Överskott av kväve samlas och behålls sedan i zeolitens kanaler som frigörs efter gräsplantans behov.

Fosfor (P). Fosfor är en negativ jon och därför sker inget jonbyte. Överskott av fosfor stannar dock kvar i ZeoGreen. Dvs, när rotsystemet är mättad på fosfor stannar överskottet kvar i de större kanalerna, som därefter frigörs efter gräsets rotsystems behov.

Kalium (K). Finns i ZeoGreens kemiska sammansättning. I Zeoliten mindre kanaler och hålrum, kapslas in och neutraliseras ämnen med positiva joner som tungmetaller, föroreningar och andra främmande ämnen i jorden. I reningsprocessen jonbyter sedan föroreningar och främmande ämnen till baskatjonerna: – kalium ,kalcium, magnesium och natrium, som därefter och efter behov frigörs till gräsytans samtliga rotsystem. Kapslar även in baskatjonernas överkottsnäring, som frigörs när rotsystemet så kräver.

Svavel (S). Är en negativ jon och hanterar svavel på samma sätt som fosfor.

Kalcium (Ca). Se kalium.

Magnesium (Mg). Se kalium.

Natrium (Na). Se kalium.