Nyttan

ZeoGreens ledord och egenskaper (4 B:n): Byter, Bevarar, Balanserar och Består.

Består. Torv och mull förgås, men ZeoGreen den består i jorden. Är ständigt aktiv och fortlöpande verkar i jorden för bättre och friskare spelytor många år framöver. Miljövänligt, lättskött och ekonomiskt. Och det helt naturligt!

Byter. Kapslar in föroreningar och främmande ämnen (med positiva joner) som jonbyter och omvandlas till näringsämnen. Efter bytet (reningsprocessen) och efter rötternas behov så frigörs ett jämt flöde av goda näringstillskott.

Bevarar. Behåller överskottet av näring och vatten i sina kanaler och hålrum. Upptar >50% av sin vikt i vatten och främmande ämnen. Det vatten och näring som förvarats i kanalerna frigörs när rotsystemen så kräver.

Balanserar. En jämn och effektiv fördelning, som balanserar med rätt mängd näring och vatten till gräsytans samtliga rotsystem. Dvs, tillför ofta och i små mängder med energi till rotsystemens utveckling och välmående.