Pris/fraktion

Storlek. Fraktioner från 0,2 – 5 mm**. Lätthanterligt för t. ex. greener 0,5 – 1 mm. Vid nyetablering 1 – 2,5 mm. Instruktion. I befintliga greener och andra områden på banan borstas ZeoGreen med fördel ner efter hålpipning eller med solida pinnar. Kan även toppdressas. För bästa resultat bör ZeoGreen komma ner under gräsets rotsystem och ända upp till ytan, dvs, från topp till tå. Vid nyetableringar blandas ZeoGreen i såbädden.

Mängd. En normalgreen och andra spelytor ca. 1 kg/kvm 1-2 ggr/år. I näringsfattiga och torra områden 2-4 kg/kvm. Vid nybyggnation 50-60 kg/m3 eller 5-10% i såbädden.

Pris (oavsett storlek på fraktion):

1 – 4 ton. 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 5,350 kr/kg = 5 350 kr/ton*

5 – 17 ton. 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 4,895 kr/kg = 4 895 kr/ton*

23 ton (full lastbil). 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 3,750 kr/kg = 3 750 kr/ton*

* Alla priser inklusive frakt och exklusive moms.

** 0,2-0,5 8,35Kr/Kg