Lantbruk/Djurskötsel

CEC-Foder Rendering

ZeoStrö och CEC-Foder är idag inget främmande inom lantbruk och djurhållning. Det används främst som strömedel och fodertillsatser vid djurhållning runt om i världen med stor framgång såväl ekonomiskt och för djurens välmående samt lämnar minimal påverkan på omgivningen. CEC-Foder ökar upptagningen av proteiner och agerar även som ett batteri av näringsämnen och doserar ut det efter djurets egna behov. CEC-Foder förhindrar gaskolik, magbesvär/diarré och verkar förebyggande mot fång. Det skapar ett starkare immunförsvar och ett friskare djur. ZeoStrös unika struktur och förmåga att absorbera främmande material och kapsla in det gör att du snabbt får torrt i dina utrymmen och drastiskt minskar risken för sjukdomar, halka, olyckor, mögelangrepp samt minskade arbetstimmar. Nu finns det även för den Svenska marknaden till rätt pris. Vi levererar Zeolit i olika storlekar och förpackningar för att kunna passa just ditt behov och dina förutsättningar.

OMRI Loga

Vi är OMRI listade som innebär att vi har EU:s motsvarighet till KRAV att användas som fodertillsats även inom ekologisk produktion.