CEC-Foder

CEC-Foder Renderingshutterstock_79421698


CEC-Foder – För ett friskare och gladare djur.

Ett säkert, naturligt och mycket effektiv mineralfoder som selektivt avlägsnar skadliga ämnen och underlättar matsmältningen. CEC-foder bromsar passagen av näringsämnen i matsmältningssystemet genom absorption och långsam frisättning som gör att ditt djur får maximal nytta av sitt foder. Detta skapar ett starkare immunförsvar och ett friskare djur. CEC-Foder är en naturprodukt som stabiliserar goda magbakterier, motverkar diarréer samt ökar upptagningsförmågan av proteiner. Den är jonbindande, binder järn och neutraliserar toxiner. Ett flertal studier visar att CEC-Foder håller djuren friskare och ger bättre tillväxt.

Den förhindrar gaskolik, magbesvär/diarré och verkar förebyggande mot fång och krubbitning.

Detta mineralfoder tillskott passar alla djurslag som så väl häst, hund, gris, ko mm..

Dosering:

1. Ersätt ca 1,5-2% utav mängden av din dagliga utfodring för att motverka diarréer och stimulera magen.

2. Ersätt ca 4-6% utav mängden av din dagliga utfodring för redan uppkommen diarré samt gasbildning.

CEC-Foder (Zeolit CP) är godkänd och testad utav EU och FAMIQS för all djurhållning.

ECE ABs Zeolit framställs och bryts enligt ISO 9001:2008 kvalitet och miljökrav.