Pris/Fraktion

Storlek. Fraktioner från 0,2 – 5 mm CEC-Foder tillskott. 0,5-1,5mm Strökomplement till liggboxar ungdjur (nöt, gris, lamm, häst med mera). 1,5-2,5mm samt 2,5-5,0mm strökomplement djupströbädd.

 

Pris:

CEC-Foder 25 kg:s säckar/ 1 ton Big Bags. 8,350 kr/kg = 8 350 kr/ton*

1 – 4 ton. 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 5,350 kr/kg = 5 350 kr/ton*

5 – 17 ton. 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 4,895 kr/kg = 4 895 kr/ton*

23 ton (full lastbil). 25 kg:s säckar/1 ton Big Bags. 3,750 kr/kg = 3 750 kr/ton*

10Kg hink se webshopen eller kontakta oss som återförsäljare på info@zeo-concept.com

* Alla priser inklusive frakt och exklusive moms. Minsta mängd 12x25kg

** 0,2-0,5 8,35Kr/Kg