Om zeoliten

Zeolite isolated on a white background with clipping path

Info:

Zeolit är idag inget främmande inom lantbruk, odling eller djurhållning. det används främst som jordförbättrare, fodertillsats och strömedel runt om i världen. Detta med stor framgång såväl ekonomiskt som resultatmässigt och lämnar enbart en positiv påverkan på sin omgivning. Vi levererar Zeolit i olika storlekar för olika ändamål och för att passa just dina förutsättningar. Zeolitens unika struktur och förmåga att suga till sig främmande materia och gaser samt kapsla in gör att du snabbt och enkelt får både torrt och rent i dina stallar, i odlingar så behåller du fuktan och näringen i Zeoliten och portionerar ut den i rätt mängd.

Skapandet:

Zeoliter uppstår från vulkanisk aska, grupp aluminiumsilikater, som utsätts för extremt höga temperaturer och tryck. I reaktion med saltvatten bildas sedan Zeoliter, som finns i 40-tal olika varianter. Zeolit Klinoptilolit är av naturen redan fylld med näringsämnen (se nedan kemiska sammansättning) och den sort Zeolit som är bäst lämpad för samtliga av våra verksamhetsområden.

Zeo-Concept är Sveriges största importör av Zeolit från Europas renaste fyndighet (98%).

Zeolit Klinoptilolits kemiska sammansättning i % (fylld med näringsrika baskatjoner):

Kiseloxid 65 – 71,3 Aluminiumoxid 11,3 – 13,1 Kaliumoxid 2,2 – 3,4       

Kalciumoxid 2,2 – 3,4   Magnesiumoxid 0,6 – 1,2  Ferrioxid 0,7 – 1,9                            

Natriumoxid 0,2 – 1,3 Titanoxid 0,1 – 0,3

Tillämpningar

Zeolitens alla användningsområden är fortfarande oupptäckta men vi på Zeo-Concept AB arbetar dagligen med att testa och följa upp nya idéer. Vi har valt att dela in vår verksamhet i tre olika ”led” (odling/golf, lantbruk/djur och ECO/nyheter). För att kunna hitta fler användningsområden för Zeoliten så måste man förstå varför den är så unik, detta ska vi försöka förklara här och du hittar även specifikationer för just vår zeolit här under.

Katjonbyteskapacitet

Zeoliten har en hög absorberingsförmåga utav såväl vätska som gaser. Zeoliten är uppbyggd med mikroskopiska hålor och är en negativt laddad mineral som drar till sig och kapslar in vätska och gaser i en stor utsträckning. Zeoliten kan bära mellan 45-55% utav sin egen kroppsvikt med främmande materia per gång, och kan återanvändas och fyllas på igen.

Den har en unik förmåga att neutralisera och ”byta” dåliga ämnen så som ammonium, CO2 och diverse tungmetaller med mera mot naturliga och renade ämnen. Detta gör att Zeoliten länge använts i industriella syften för att rena och filtrera avfall och föroreningar. Ett av dom mest påtagliga exempel är olyckan vid Tjernobyl där man använder Zeolit för att sanera och kapsla in skadliga och radioaktiva avfall.

Användning

Hur kan man då använda Zeolit i vardagen och varför ska vi göra det? Svaret är enkelt, samtliga områden som vi valt ut använder idag andra ”onaturliga” produkter för att uppnå önskat resultat. Detta ser vi på Zeo-Concept AB som negativt då vi vet att det i Zeoliten finns en naturlig produkt vars rester och avfall är ett tillskott för vår miljö och omgivning istället för en negativ påverkan som dagens traditionella ”onaturliga” produkter har, Zeoliten är naturens egna reningsverk.

Ett av dom tydligaste exemplen som vi har är vår halkbekämpning ZeoFriction som tillskillnad från dess konkurrent Natriumkloriden (Saltet) bidrar till växtlighet och miljö istället för att motverka det. Men Zeoliten är så mycket mer, fler och fler får upp ögonen för vilket fantastiskt ”filtermedia” det är vid vattenrening, allt från ditt akvarium hemma till den storskaliga reningsanläggningen för avlopp och dricksvatten. Flera kommuner och företag i Skandinaven har fått upp ögonen för just detta och dom flesta nya anläggningar som byggs baseras på just Zeolit istället för traditionella sand eller kolfilter. Bryter man ner detta så finns det ett stort användningsområde även privat i vardagen för din pool eller din damm i trädgården, eller varför inte vid sommarstugan där du normalt renar ditt sommarvatten i traditionella filter. Zeoliten har en längre hållbarhet samt en högre reningsgrad än såväl kolfilter som sand.

På flera områden i samhället så arbetar man med fuktabsorbering gällande allt från rent vatten till spillvatten och diverse kemikalier. Zeoliten absorberar och kapslar in vätskor och har visat sig väldigt bra vid tex djurhållning samt sanering i stall, boxar och burar. Till skillnad från övriga material i detta segment så har Zeoliten även en accelererande effekt gällande kompostering och rötmassa vilket gör den till en utmärkt tillsats i såväl gödselstacken som vid biogastillverkning. Eventuella rester sprider man med fördel ut som gödning/jordförbättrare på åkermarker eller plantager. Detta går självklart att applicera även i det vardagliga livet som privatperson, för villaägaren finns nu den omåttligt populära Zeo-Green som vi haft stora framgångar med på golfbanor och idrottsanläggningar. Nu kan du odla som proffsen även hemma. Zeoliten absorberar orenheter i jorden och förvandlar det (jonbyter) till goda näringsämnen som sen doseras ut efter plantans eget behov. Fungerar lika bra till tomatodlingen som gräsmattan.

Detta var några få utav väldigt många områden som Zeoliten gör sig bra i och Zeo-Concept ECE AB arbetar konstant tillsammans med våra kunder för att hitta nya och effektiva områden för Zeoliten. Samtliga områden och produkter gynnar miljön och är ekonomiskt riktiga gentemot alternativen. För tips och idéer eller frågor kring alternativa områden så hör gärna av dig på info@zeo-concept.com

 

Datablad

EU godkännande