zf

ZeoFriction 20 kg

En högkvalitativ mineral till halkbekämpning. Den lite grövre kornstorleken 1,5-2,5 ger en bra funktion till parkeringar, bilvägar. Mineralen absorberar vatten och fastnar i isen vilket ger en sandpapperseffekt. Effekten kan ta olika lång tid beroende på väderlek, testat i ner till -50 grader.

– Framtidens innovation inom halkbekämpning

Ingen annan halkbekämpning ger samma friktion samtidigt som den sparar tid, pengar och främjar miljön. ZeoFriction är ett miljövänligt, vulkaniskt mineral med mycket hög friktion. Fritt från tillsatser, salter, kemikalier och färgämnen.

Vad är ZeoFriction? Tryck här för att läsa mer

• Ett miljövänligt vulkanisk mineral med mycket hög friktion.
• 100% naturligt och 100% säkert för människor, djur och natur.
• ZeoFriction innehåller inga tillsatser, inget salt, inga kemikalier och inga färgämnen.
• Bra för miljön:
– Katjonbyteskapacitet – Neutraliserar tungmetaller i vår miljö.
– Vegetation – Dränerar jord, håller fukt samt frisätter mineraler.
– OMRI Certifierade® – Godkänd för ekologisk växtodling.
• Överlägsen friktion.
• Skadar INTE någon del av vår infrastruktur.

Hur fungerar ZeoFriction? Tryck här för att läsa mer

• ZeoFriction är väldigt porös och därför högabsorberande.
• Genom att absorbera fukten på isens yta, fastnar ZeoFriction vilket minskar risken att det flyger iväg som sand and stenflis kan göra.
• När egenskaperna hos ZeoFriction aktiveras, mörknar färgen vilket visar för människor att det är säkert att gå, cykla och köra (se bild).
• Fungerar ner till –50° C.
• 7 gånger effektivare än sand/stenflis.
• 9 gånger effektivare än salt/kemikalier.
• Bästa alternativet vid underkylt regn.
• Vid behov kan ZeoFriction blandas med issmältande material för dubbel effekt.

Bakgrund Tryck här för att läsa mer

Uppfinnaren sökte i två års tid efter miljövänligt alternativ till vägsalt, kemikalier, sand och andra halkbekämpningsmedel efter att hans hund avlidit i cancer, troligtvis orsakat av vägsalt. Mineralet gjorde stor succé i TV-programmet Dragons Den i Kanada. Alla fem ”drakarna” ville vara med och investera.

ZeoFriction presenterades på den Skandinaviska marknaden vintern 2011/2012 och vann priset Framtidens Innovation på Infrastruktur & Kommunalteknikmässan 2012.

Hur effektivt är ZeoFriction? Tryck här för att läsa mer

Ett ton räcker till
1tonFriktionskoefficient
friction

389.00 kr

Art. nr. ZEO2000. Kategori: .